Haapsalu salli ja räti venitamise raam

Raam on välja töötatud ja valmistatud Matsuri külas asuvas Sujuri töökojas Setomaal. Selle tegemisel on arvestatud Haapsalu pitsimeistrite soovitusi.
Raamil on tugevad ja piisavalt peenikesed ümara otsaga roostevabad piid, mis ei venita pitsisse suuri auke. Raami latte saab pikendada, mistõttu on võimalik raamida ka väga suuri rätte ja salle.

Komplekti kuulub:
• 4 latti, millel on 2 mm läbimõõdu ja 2 cm vahedega roostevabad piid
• 4 piide ja aukudega latti
• 4 nurgaliistu
• 4 plastikust ühendusdetaili lattide liitmiseks
• 4 metallist liugurit lattide ühenduskohtade fikseerimiseks
• 8 kummiaasa ühenduste fikseerimiseks
• pleksiklaasist kaanega tugev vineerist hoiukarp

Raami kokkupanemine

1. Tee kindlaks, kas pead raami latte pikemaks liitma.

2. Lattide ühendamiseks pane kaks latti järjest (otsad on koos) ja aseta ühenduskoha piidele plastikust ühendusdetail.

3. Nüüd tõmba liitekohale metallist liugur.

4. Kinnita liitekoht kummiaasaga nii nagu fotol.

5. Nurgas aseta aukudeta lati peale aukudega latt nii, et auk läheks sobiva pii otsa. Fikseeri lattide ühenduskoht kummiaasaga.

6. Et raam kiiva ei kisuks, fikseeri raami nurgad liistudega. Sobiva koha leidmiseks on liistule märgitud kaks mõõtemärki, nende abil saad mõõta, milliste piide otsa peaks liistu otstes olevad augud panema.

Mõõtmiseks aseta nurgaliist ühe raamilati kõrvale nii, et liistu otsaauk oleks kohakuti latte ühendava piiga. Nüüd näitab piiga kohakuti sattuv mõõtemärk selle pii asukohta, kuhu asetada liistu üks otsaava. Samamoodi leiad liistu paigutamise pii asukoha ka ristuval raamilatil.

Raamimine

Haapsalu sall ja rätt muutuvad tõeliselt ilusaks alles pärast raamimist.

Valmis sall või rätt pestakse käsitsi leiges vees, villasele lõngale mõeldud pesuvahendiga. Mitte vanutada ega väänata! Kui salli või rätti on vaja pärast kasutamist pesta, siis tuleb see pärast ka uuesti raamida.

Haapsalu salli raamimine

Raami pole mõtet enne raamimist lõplikult kokku panna, sest salli venimise laius selgub tegelikult alles raamimise käigus.

Pane esmalt nurgast kokku üks pikendatud (vt fotod 1–4) aukudeta latt ja üks aukudega latt (vt foto 5).

 • Alusta salli raamile pingutamist salli otsa ühest nurgast.
 • Pinguta salli otsmine äärepits lati piidele nii, et salli keskosa pitsiline muster ei oleks liialt välja veninud. Selleks leia oma äärepitsi saki laiusele vastav piide vahe (näiteks saki tippude vahe kas 2 või 3 piid) või sakkidele sobiv rütm (näiteks kordamööda üle kahe pii ja üle kolme pii).
 • Nii saad teada sallile sobiva raami laiuse.

Nüüd saad paika seada ka raami teise külje.

 • Hakka kordamööda pingutama salli külgede äärepitsi, selle töö käigus leia sakkidele sobiv piide vahe (tippude vahe näiteks 2 või 3 piid) või sakkidele sobiv rütm (näiteks kordamööda üle kahe pii ja üle kolme pii).
 • Kui saki tipud ei ühti piidega, siis tuleb abiks võtta roostevaba varras. Pista see läbi saki tipu ja aseta raami piide taha. Nii saab saki tipu soovitavale kohale venitada.
 • Jälgi, et külgede keskkohad oleksid kohakuti.
NB!

Raamimisel võib juhtuda, et salli otsa äärepitsi sakkide vahe ei ole täpselt sama, mis pika külje äärepitsi sakkide vahe. See tuleneb sellest, et sall venib pikuti ja laiuti erinevalt.

Kui mõlemad küljed on raamile pingutatud, saad lõplikult paika panna teise otsa aukudega lati.

 • Loe ära esimesse otsa jäänud piid ja jälgi, et ka teise otsa saaks neid samapalju.
 • Pinguta teise otsa äärepits täpselt samamoodi nagu esimene.
 • Jälgi, et otste äärepitsi keskkohad oleksid kohakuti.

Paigalda nurkade fikseerimiseks liistud (vt punkt 6). Need võid panna ka salli peale!

Lase sall raamil kuivada.

Pärast raamimist korjatakse äärepitsi loomissilmused veidi venitades vardale ja korrastatakse sakid ükshaaval tipust ning saki vahekohast tõmmates. Selle tulemusena saad sakkidele ilusa kuju ja ühtlustad nende laiused.

Servasilmuste korrastamine varda abil.

Haapsalu räti raamimine

Nelinurkse räti raamimisel toimi samuti nagu salli raamimisel. Erinevus on vaid selles, et kõik raami küljed on pikendatud ehk koosnevad kahest latist.

Kolmnurkse räti raamimine

Aseta otsast kokku kaks aukudega latti (vt foto 5). Kui rätt on väga suur, siis pead mõlemad latid pikendama. Alusta kolmnurga raamimist räti alumisest nurgast, nurka jäävale piile pane räti tipp.

 • Pinguta kordamööda räti külgi ja leia sakkidele sobiv piide vahe (näiteks tippude vahe kas 2 või 3 piid) või sakkidele sobiv muu rütm (näiteks kordamööda üle kahe pii ja üle kolme pii).
 • Jälgi, et mõlemad küljed oleksid ühesugused.
 • Kui küljed on raamile pingutatud, saad paika panna ülemise lati. Selleks liida kokku kaks aukudeta latti.
 • Kui kolmnurkse räti ülaääres ei ole äärepitsi, siis aja läbi servasilmuste tugev abilõng, tõmba see sirgu ja tõsta piide taha. Nii ei teki räti raamimisel ülemisse äärde soovimatuid sakke.
 • Kui räti ülaääres on äärepits, siis pinguta äärepitsi saki tipud piidele paraja vahega
  Mõlemal juhul jälgi, et ülaääre keskkoht jääks räti alumise tipuga kohakuti.
 • Fikseeri alumine nurk nurgaliistuga. Lase rätt raamil kuivada.

Pärast raamimist korjatakse äärepitsi loomissilmused veidi venitades vardale ja korrastatakse sakid ükshaaval tipust ning saki vahekohast tõmmates. Selle tulemusena saad sakkidele ilusa kuju ja ühtlustad nende laiused.